Патріотичне виховання


/Files/images/patrotichne_vih/Безымянный.jpg

Виховання, як важливе явище суспільного життя, здавна стало провідною функцією людського суспільства

Включившись до процесу відродження національної системи виховання, головною метою колективу НВК «СЗОШ I–III ступенів № 5 – ЗОШ І–ІІІ ступенів № 5» Обухівської міської ради Київської області є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його соціального досвіду, національної ментальності, своєрідності, світобачення і на цій основі – формування особистісних рис громадянина України.

Сьогодні виховання громадянина – патріота – цілеспрямований, систематичний, регульований процес, мета якого – утвердження свідомості нації, народу, етнічної культури, мовної єдності, кращих рис характеру підростаючого покоління українців.

В основі виховного процесу НВК лежить система виховних відносин, що забезпечує взаємодію педагогів, батьків та учнів згідно з суспільно заданими цілями виховання – розквіт духовної сутності людини, яка має стати висококваліфікованим спеціалістом, займати чіткі національні, загальногосподарські позиції, бути активною у громадському житті, відповідальною за моральне становлення себе як особистості.

Реалізуючи концепцію освіти, як процесу розвитку творчої особистості, педагогічний колектив постійно веде пошук нових педагогічних технологій, що сприяють формуванню середовища, яке розвиває, навчає та виховує. Анкетування, соціологічні опитування, індивідуальні бесіди дають змогу вивчати рівень вихованості, потреб, інтересів кожного учня школи.

Пріоритетним напрямком організаційно-педагогічної діяльності є індивідуальний підхід у вихованні особистості учнів, стимулювання їхніх внутрішніх сил до саморозвитку і самовиховання, що знайшло своє відображення в планах організаційно-виховної роботи всіх структурних підрозділів НВК.

Напрями роботи НВК з патріотичного виховання учнів

1. Формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави.

2. Виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України.

3. Формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, прапора, Гімну України.

4.Збереження і продовження українських культурно-історичних традицій.

5. Виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії.

6.Формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу.

7.Формування соціальної активності.

8.Виховання правової культури особистості.

9.Формування й розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей.

10.Формування в учнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху.

11.Сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості.

12.Виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.

Організаційно-методична діяльність з національно-патріотичного виховання учнів

1. Розробка заходів щодо впровадження Концепції національно-патріотичного виховання учнів у школі.

2. Розгляд стану реалізації заходів національно-патріотичного виховання учнів на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, засіданнях Ради НВК.

3. Забезпечення використання державної символіки України під час проведення масових заходів.

4. Забезпечення висвітлення заходів національно-патріотичної спрямованості, які реалізуються закладом, в засобах масової інформації.

Нормативно-правова база з питань патріотичного виховання

•Указ Президента України від 13.10.2015 № 580 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на2016-2020 роки»;

•Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»;

•Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»;

•Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»;

•Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення їїобороноздатності»;

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки

•Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затверджена Указом ПрезидентаУкраїни від 24 березня 2012 року № 212;

•Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від16.06.2016 № 641;

•Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схвалена Указом Президента України від 25жовтня 2002 року № 948;

•Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми«Молодь України» на 2009-2015 роки»;

•Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 № 1494 «Про затвердження Плану заходів щодо підвищення рівняпатріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій звідвідуванням об’єктів культурної спадщини»;

•Доручення Кабінету Міністрів України від 05.05.2009 № 22966/1/1-09 та План організації виконання положень УказуПрезидента України від 27.04.2009 № 272 «Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти»;

•Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді таспорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від27.10.2009 №3754/981/538/49;

•наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання всистемі освіти»

•наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного вихованнядітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніхнавчальних закладах»

наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодопосилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»;

•наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтиривиховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

•наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000№439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядкувикористання державної символіки в навчальних закладах України»;

•лист Міністерства освіти і науки України від 24.06.2015 № 1,9 – 302 «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти;»

•лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності»;

•лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-376 «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»;

•лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.08.2012№ 1/9-557 «Про методичні рекомендації з громадянської освіти та виховання у навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році»

•лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12 №1/9-530 «Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи».

Інтернет-ресурси з питань патріотичного виховання

•Інститут проблем виховання НАПН України ipv.org.ua/publications/zbirnuk.html

•Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи psyua.com.ua

•Український інститут національної пам’яті memory.gov.ua/publication

•Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка uisr.org.ua

•Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського nuou.org.ua/nauka/naukovi-publikatsii.html

•Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (методичний посібник «Роль педагога в посиленніпатріотичного виховання») moippo.mk.ua/index.php/vixovna-robota

•Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (досвід роботи педагогічних працівниківЧеркащини та методичні брошури з патріотичного виховання дітей та учнівської молоді) http://library.ippro.com.ua

•Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді ukrjuntur.org.ua

•Пластовий портал plast.org.ua

•Благодійний фонд «Героїка» http://geroika.org.ua/

•Всеукраїнська громадська організація «Закінчимо війну» http://stop-war.org.ua/rekom.php; http://stop-war.org.ua/view_news14.php?id=61

•Історична правда istpravda.com.ua

•Лікбез likbez.org.ua

•Пам’ятаємо загиблих memorybook.org.ua

•Центр досліджень визвольного руху cdvr.org.ua

•Документальний серіал «Наша Скриня» www.fayloobmennik.net/3781087

Кiлькiсть переглядiв: 507