/Files/images/metodkabnet/images (2).jpg

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

1. Проводьте уроки цікаво, пам’ятайте, що тільки при цій умові учні виконують завдання добросовісно та з інтересом.

2. Урізноманітнюйте види домашніх завдань ( домашній твір; робота з картою; складання схем, задач; доповіді).

3. Практикуйте індивідуальні завдання.

4. Не перевантажуйте учнів домашніми завданнями. Пам’ятайте, що середній учень виконує завдання в п'ять разів повільніше, ніж учитель.

Учень V-VII класу повинен всі завдання виконувати за 2,5 -3 години, а учень VIII-XI класу – за 4 години. Виконання всього домашнього завдання не повинно займати більше половини часу шкільного робочого дня.

5. Домашнє завдання обов’язково перевіряйте. Знайте, що неперевірене завдання – це насадження помилок.

6. Домашнє завдання можна давати в будь-який любий момент уроку, але обов’язково прокоментувати його і вказати методику виконання.

7. Категорично забороняється давати завдання після дзвінка з уроку.

8. Проводьте бесіди та консультації з батьками по виконанню домашнього завдання учнями.

9. Чітко стежте за записами домашнього завдання в щоденниках.

10. Пам’ятайте, що правильно організоване домашнє завдання забезпечує високий рівень підготовки учнів, виробляє навики самостійної роботи, ініціативу, здатність до творчості.

ВИМОГИ до поурочних планів

1. Поурочний план повинен чітко визначати тему, мету уроку.

2. Поурочний план – це логічна схема побудови уроку( не слід план уроку перетворювати в конспект викладу нового матеріалу).

3. План повинен демонструвати методи, форми, прийоми роботи з класом, направлені на досягнення поставленої мети уроку.

4. В поурочному плані вчитель повинен чітко вказувати індивідуальну (диференційовану) роботу з сильними та невстигаючими учнями.

5. В плані повинні бути сформульовані основні питання, що пропонуються учням на різних етапах уроку.

6. Особливу увагу при плануванні слід приділяти самостійній роботі учнів на уроці, самостійному пошуку знань ( наше завдання не навантажувати учнів знаннями, а викликати інтерес до навчання, навчати добувати ці знання, творче мислити).

7. Поурочний план повинен передбачати всі елементи структури, вибраного типу уроку ( урок засвоєння нових знань, урок формування умінь і навичок, урок засвоєння умінь і навичок, урок узагальнення і систематизації знань, урок перевірки знань, навичок і умінь, комбінований урок).

ПОРАДИ ВЧИТЕЛЮ

- Любіть своїх вихованців, поважайте їх гідність, дотримуйтеся педагогічної етики і моралі.

- Забезпечуйте умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяйте розвитку їх здібностей.

- Особистим прикладом і наставлянням утверджуйте повагу до принципів загальноосвітньої моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей.

- Виховуйте повагу до батьків, до жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

- Готуйте учнів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

- Захищайте дітей від будь-яких форм фізичного і психологічного насильства, запобігайте формуванню в них шкідливих звичок.

- Постійно підвищуйте професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру.

Кiлькiсть переглядiв: 77